Beleid en jaarverslagen

Beleidsplan

Volgens, de richtlijnen van ANBI, maakt onze voedselbank elk jaar een beleidsplan. Deze wordt door het bestuur vastgesteld. Ook wordt jaarlijks een jaarrekening en jaarverslag opgesteld. Deze wordt door een (externe) kascommissie gecontroleerd.

Het beleidsplan van onze voedselbank kun je hier downloaden.

Onze statuten kun je hier downloaden.

Onze jaarverslagen kun je hier downloaden.