Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de Stichting Voedselbank Delft, beheert de financiën en zorgt dat aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Delft bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Voorzitter: Peter Vogelaar

Vicevoorzitter: Ælse Ruiter

Secretaris:  Paul Mekking

Penningmeester: Joke Driehuys

Bestuursleden: Aad van der Harg, Annemiek de Goede – van Tiel, Bert Bos

Het bestuur is bereikbaar op het algemene e-mailadres: secretariaat@voedselbankdelft.nl