Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de Stichting Voedselbank Delft, beheert de financiën en zorgt dat aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Delft bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Voorzitter: Peter Vogelaar

Vicevoorzitter: Ælse Ruiter

Secretaris: Bert Bos

Penningmeester: Frits de Groot

Bestuursleden: Aad van der Harg, Wendy Ethard.

Het bestuur is bereikbaar op het algemene e-mailadres: secretariaat@voedselbankdelft.nl