De voedselbank en kinderen

De voedselbank en kinderen

Voor de voedselbanken is het onacceptabel dat er in Nederland kinderen zijn die honger hebben. Dat kinderen met honger naar school gaan. Toch komt het overal in Nederland voor: op dorpsscholen en in achterstandswijken, in de grote steden en op het platteland. Soms zijn er meer dan 20 van deze schrijnende gevallen per klas.

Elk jaar helpen de voedselbanken duizenden kinderen aan eten. Vorig  jaar bereikten we 45.000 kinderen! Bij het samenstellen van voedselpakketten voor gezinnen, proberen we rekening te houden met de leeftijd en het aantal kinderen. Steun voedselbanken en help daarmee kinderen met honger.

Zelfredzaam maken

Kinderen die opgroeien in armoede lopen een verhoogd risico zelf later ook in een situatie van armoede terecht te komen. Eén van de uitgangspunten van ons werk is daarom dat onze klanten, naast voedselhulp, ook geholpen worden om zo snel mogelijk weer zelfredzaam te worden. Dat doen we niet zelf maar maken we gebruik van experts in ons netwerk.

Team Bijzondere Projecten

Aan onze slogan ‘oog voor voedsel, hart voor mensen’ wordt o.a. inhoud gegeven door ons Team Bijzondere Projecten. Met speciale aandacht voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar kunnen zij voor hen het verschil maken. Zij voeren o.a. de volgende projecten en activiteiten uit.

Projecten en activiteiten

Een aantal voorbeelden van de verschillende projecten die het Team Bijzondere Projecten organiseert en uitvoert:

  • Het Babypakket: voor en tijdens het eerste levensjaar van het kind ontvangt de zwangere vrouw een pakket met babyspullen.
  • De Jarige Job doos: een verrassing voor elk jarig kind (2 t/m 12 jr).
  • De Vakantietas: voor de zomervakantie is er voor alle klanten met kinderen (0 t/m 12 jr) een vakantietas gevuld met (nieuwe) zomerse verrassingen.
  • De Back to School pas: jongeren die deelnemen aan het voortgezet onderwijs (11 t/m 16 jr) ontvangen een aantal weken voor het nieuwe schooljaar begint een pas waarmee zij voor een bepaald bedrag schoolspullen kunnen aanschaffen.
  • Sinterklaas: wordt gevierd door middel van het uitdelen van nieuwe cadeaus.
  • De Boekenkist: voorziet wekelijks in gratis boeken voor kinderen en volwassenen.
  • Het Moederdag cadeau (en volgend jaar ook een Vaderdag cadeau) in de vorm van een presentje waarmee de moeder of de vrouw verrast wordt.

Samenwerking

Ons Team Bijzondere Projecten functioneert ook als contactpersoon/samenwerkingspartner /intermediair voor partijen die iets willen bijdragen voor de klanten van de Voedselbank. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voedselinzamelingen of andere acties op bv. scholen, door particulieren en/of bedrijven.

De samenwerking met de Vakantiebank Delft resulteert ieder jaar in projecten, dagje(s) uit voor zowel alleen kinderen, klanten met of zonder kinderen, alleengaanden en ouderen. Ook vakantie in eigen land behoort tot de mogelijkheden.

Het Team Bijzondere Projecten kun je bereiken via het volgende e-mail adres: acties@voedselbankdelft.nl