Wat doen we

Alle actuele feiten over de voedselbanken,
maar ook onze missie, structuur en historie vind je hier. 

Historie

Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. Frankrijk opende de eerste Europese voedselbank in...

Lees meer

Missie en visie van onze voedselbank

Onze missie Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers. Onze visie In Nederland leeft meer...

Lees meer

Beleid en jaarverslagen

Beleidsplan Volgens, de richtlijnen van ANBI, maakt onze voedselbank elk jaar een beleidsplan. Deze wordt door het bestuur vastgesteld. Ook wordt jaarlijks een jaarrekening en...

Lees meer

De voedselbank en kinderen

De voedselbank en kinderen Voor de voedselbanken is het onacceptabel dat er in Nederland kinderen zijn die honger hebben. Dat kinderen met honger naar school...

Lees meer

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de Stichting Voedselbank Delft, beheert de financiën en zorgt dat aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt. Het bestuur van de...

Lees meer

Contact met ons

Contact met ons Heb je een vraag over onze voedselbank? De vrijwilligers van de voedselbank staan je graag te woord. Wij stellen het op prijs...

Lees meer

Ons distributieproces

Knappe prestatie van onze vrijwilligers Ons distributieproces is vrij gecompliceerd. Ten eerste omdat op maandagochtend vaak geen beeld is van wat er die week in...

Lees meer

Onze partners

Onze partners Het werk van onze voedselbank wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de onvoorwaardelijke steun van onze partners; heel veel bedrijven en organisaties in de...

Lees meer

Privacy verklaring

Persoonsgegevens Onze voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van je persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving....

Lees meer

Klachtenregeling

Alle medewerkers van de Voedselbank Delft doen hun uiterste best om de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat...

Lees meer

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig is. De Nederlandse Voedsel- en...

Lees meer

Veelgestelde vragen

Bij de aanmelding bij de voedselbank zijn vrijwel altijd professionele hulpverleners betrokken. Het verstrekken van een voedselpakket is immers bedoeld als noodhulp. Doordat er professionele hulpverleners bij de aanvraag betrokken zijn, wordt er breder gekeken naar de problemen die spelen rondom het betreffende gezin en kan er ook gewerkt worden aan structurele oplossingen. Kortom geen pakket zonder hulpverleningstraject. De ervaring leert dat de klanten van de voedselbanken gemiddeld minder dan een jaar lang voedselhulp krijgen. Daarna is er een zodanige verbetering bewerkstelligd dat men niet meer voldoet aan onze financiële criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket.

Dat kan. De naam ‘voedselbank’ is niet geregistreerd. De voedselbanken die aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland werken allemaal volgens dezelfde principes. Als een voedselbank niet bij voedselbanken Nederland is aangesloten, is er geen garantie dat die volgens dezelfde principes werkt als wij (alleen met vrijwilligers, iedereen onbetaald, geen geld aan de strijkstok, alle klanten worden op dezelfde manier behandeld zonder te discrimineren etc.

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, meestal Voedselbanken Nederland genoemd, is de landelijke koepelorganisatie waarbij circa 170 voedselbanken en tien distributiecentra aangesloten zijn. Voedselbanken Nederland heeft als doel de lokale voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken en probeert de drempels om naar de voedselbank te gaan zo laag mogelijk te maken. De weg van klanten naar een voedselbank moet kort zijn.

Iets meer dan 1 miljoen mensen leefden in 2022 in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 370 duizend al ten minste vier jaar achtereen (1,5 procent van de bevolking). Volgens de statistieken van het CBS zijn er bijna 1 miljoen mensen in ons land die onder de armoedegrens leven. Daarvan hebben er naar schatting ruim 400.000 honger. Deze mensen komen niet naar de voedselbank om diverse redenen maar waarvan schaamte waarschijnlijk de belangrijkste is. Er is dus nog een wereld te winnen.