Privacy verklaring

Persoonsgegevens

Onze voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van je persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we je gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van je toestemming voor hebben gekregen. Je toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot je persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Je persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat je niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet hebt je het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt je het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen indien je gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt je op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat je deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar je mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar je mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt je het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Je persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

Je hebt voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van je persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode je persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, neem dan contact op met de Voedselbank Delft door een mail te sturen naar info@voedselbankdelft.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe je het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).