Steun de voedselbank met een donatie!

Steun ons met een donatie

Stichting Voedselbank Delft is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van giften en donaties van kerken, (kerkelijke) instellingen, gemeenten, bedrijven en particulieren. We hebben geen personeelskosten, maar wel kosten voor transport, de huur van ons distributiecentrum, de energie voor onze koel- en vriescellen maar ook kosten voor koffie en thee voor klanten en vrijwilligers op de uitdeeldagen. Daarnaast proberen we met de feestdagen iets extra’s te doen voor klanten. In weken met weinig voedselaanbod kopen we soms fruit of groenten bij om de pakketten aan te vullen.

U kunt het werk van de Stichting Voedselbank Delft financieel steunen door een bijdrage te storten op NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft. De belastingdienst heeft onze voedselbank (stichting) aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-dossier 52914). Dat betekent dat uw giften aan onze stichting bij uw belastingaangifte afgetrokken mogen worden.

Hartelijk dank voor uw gift!

Ja zeker. Het kost gemiddeld 5 euro per week om een huishouden van 1 voedselpakket (grootte afhankelijk van de samenstelling van het huishouden) te voorzien. Per week helpen wij circa 335  huishoudens, bij elkaar zo’n 1000 mensen. Door de sterk gestegen prijzen bereiden wij ons voor op een groei , dus financiële steun is absoluut nodig om op te kunnen schalen om nog meer mensen te kunnen voorzien van voedselhulp.

Bij de voedselbanken, de distributiecentra en ook de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland werken uitsluitend vrijwilligers. En veel sponsoren steunen het goede doel gratis met raad en daad. Maar desondanks zijn er veel kosten: voor auto’s om eten in te vervoeren, voor benzine en diesel, voor gebouwen waarin we het voedsel opslaan en uitdelen, enzovoort. Jouw gelddonatie blijft dus niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben.

De voedselbank voorzien veel mensen van eten. De behoefte is echter veel groter. Met jouw donatie zijn wij in staat om nog meer mensen van eten te voorzien. Zo zijn er erg veel kinderen in onze regio die nog elke dag met honger naar school gaan. Wij willen ook deze grote groep kinderen helpen door hen gezonde voeding aan te bieden. Wij kopen soms eten van jouw bijdrage. Maar wij betalen er ook andere zaken van zoals onze huisvesting, vervoer, kratten, koelboxen maar ook bv de energierekening. Wij hebben geen personeelskosten want er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt.

Giften aan onze stichting kunnen binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte omdat onze Voedselbank de ANBI-status heeft.