Historie

Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. Frankrijk opende de eerste Europese voedselbank in 1984. België volgde in 1986. Pas in 2002 werd de eerste Nederlandse voedselbank geopend. Inmiddels zijn er in 22 Europese landen voedselbanken die zich hebben verenigd in de Europese Federatie van Voedselbanken.

2002
Sjaak en Clara Sies geven met de oprichting van de eerste Nederlandse Voedselbank gezicht aan de heersende armoede en verspilling in Nederland. Maar ook laten zij zien hoe zelfredzaamheid je verder kan brengen. Nederland reageert heftig en de politiek geeft antwoord: “Over 4 jaar bestaat de Voedselbank niet meer.”

Het aantal Nederlanders dat op zo’n voorziening een beroep doet steeg aanzienlijk. Het aantal voedselbanken steeg jaar naar jaar. In 2006 werd geschat dat 8.000 huishoudens gebruik maken van voedselbanken. Van de mensen die een beroep doen op de voedselbank blijkt 83% financiële schulden te hebben.

Op 8 maart 2007 werd de Stichting Voedselbank Delft opgericht.

Eind 2008 is de landelijke organisatie Stichting Voedselbanken Nederland opgericht. Hierbij zijn de lokale voedselbanken in Nederland aangesloten.

2022
Nu, ruim 20 jaar later, zijn steeds meer mensen in Nederland afhankelijk van de voedselbank. De voedselbanken groeien explosief. Inmiddels zijn meer dan 197.000 Nederlanders afhankelijk van de 172 lokale voedselbanken.  Wat begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een landelijke vereniging met ruim 13.700 vrijwilligers. Het vraagstuk van voedselverspilling staat inmiddels op de agenda, maar er wordt nog veel eten over geproduceerd en nodeloos weggegooid.