Missie en visie van onze voedselbank

Onze missie

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De Stichting Voedselbank Delft volgt in haar werk zoveel mogelijk de richtlijnen van de landelijke Vereniging van Voedselbanken in Nederland en werkt nauw samen met het regionale inzamelpunt, het Distributiecentrum regio Haaglanden.

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel.
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel.
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.
  • We zijn neutraal en onafhankelijk. “burgers voor burgers”
  • We zijn transparant in onze verantwoording

 

De hoofddoelstellingen

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan mensen die het financieel tijdelijk echt niet redden
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel