Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het infoblad 76 met richtlijnen waaraan men moest voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken. Voedselbanken werken met een handboek. In dit Handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt. Inspecteurs van de Houwers Groep, onafhankelijke inspectiebedrijf werkzaam op het gebied van voedselveiligheid, heeft de afgelopen jaren onze voedselbank geïnspecteerd. Inmiddels zijn wij al zes jaar op rij ‘GROEN’ gecertificeerd. Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken. In de drie laatste steekproeven hebben wij het maximale aantal punten behaald. Wij waren dus super veilig!