• Delft

Bij de aanmelding van klanten vindt altijd een gesprek plaats met een sociaal-financieel adviseur van de Voedselbank. In dat gesprek wordt aan de klant uitgelegd hoe de werkwijze bij de Voedselbank is. Bij de intake toetst de sociaal-financieel adviseur of de nieuwe klant aan de landelijke norm voldoet. Alleen klanten die aan de financiële norm van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken voldoen, komen in aanmerking voor een pakket.

Met een team collega’s voer je deze intakegesprekken met onze klanten en staan hen waar mogelijk met raad en daad bij. Deze intake gesprekken vinden plaats op onze uitdeelpunten. Periodiek toets je of de klant nog in aanmerking blijft komen voor een voedselpakket. Ook onderhoud je contacten met andere hulporganisaties en soms verwijs je klanten.

Voor dit werk moet je dus beschikbaar zijn op dinsdagmiddag of op donderdagmiddag op een van de uitdeelpunten. Daarnaast zal je ook ongeveer een halve dag per week thuis bezig zijn om zaken voor klanten uit te zoeken.

Je hebt ervaring met het houden van klant (intake) gesprekken. Je moet bereid zijn je te verdiepen in de sociale wetgeving (sociale kaart). Je kunt uit veel informatie snel de belangrijke informatie filteren. Je hebt inzicht in cijfers en ervaring met administratief werk.

Regelmatig komen alle sociaal-financieel adviseurs op een avond bij elkaar voor een afstemmingsoverleg.

Heb je interesse in dit vrijwilligerswerk bel voor informatie met Annemiek de Goede, coördinator van het team sociaal-financieel adviseurs tel. 06- 30 32 22 55

Direct aanmelden kan ook door een mail naar vrijwilligers@voedselbankdelft.nl te sturen met persoonlijke informatie, ervaring en motivatie. Binnen enkel dagen krijgt je antwoord.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar vrijwilligers@voedselbankdelft.nl