Ja, deze zijn voor alle voedselbanken hetzelfde. Jaarlijks bepalen de 172 voedselbanken de toelatingscriteria.