Ja zeker. Het kost gemiddeld 5 euro per week om een huishouden van 1 voedselpakket (grootte afhankelijk van de samenstelling van het huishouden) te voorzien. Per week helpen wij circa 330  huishoudens, bij elkaar zo’n 880 mensen. Door corona bereiden wij ons voor op een groei , dus financiële steun is absoluut nodig om op te kunnen schalen om nog meer mensen te kunnen voorzien van voedselhulp.