STOP geweld tegen vrouwen en meisjes

Op donderdag 24 november werden er bij de uitreiking van de voedselpakketten van de Stichting Voedselbank Delft op alle uitdeelpunten flyers en kaartjes uitgedeeld in verband met de campagne Orange the World.

Wereldwijd is er in de periode tussen 25 november en 10 december aandacht voor ‘STOP geweld tegen vrouwen en meisjes’. In Delft is dit o.a. zichtbaar door spandoeken boven de grachten en Molen de Roos die oranje verlicht wordt. 

Helaas komt huiselijk geweld in alle lagen van de bevolking veel meer voor dan we soms denken. Ook op straat kunnen mensen zich onveilig voelen. Het is goed als mensen weten dat zij het telefoonnummer 0800-2000 kunnen bellen om situaties van onveiligheid te melden (bij direct gevaar 112). 

Soroptimistclub Delft en de gemeente Delft zetten zich samen met diverse partners, waaronder de Voedselbank Delft, in voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en iedere andere vorm van huiselijk geweld. Het is belangrijk dat het taboe op schaamte en schuldgevoel wordt doorbroken en dat (huiselijk) geweld wordt gemeld. Op die manier komt er ruimte voor hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers.

Wellicht ook interessant voor jou