wat we doen

wat we doen

De voedselbank en kinderen

De voedselbank en kinderen Voor de voedselbanken is het onacceptabel dat er in Nederland kinderen zijn die honger hebben. Dat kinderen met honger naar school gaan. Toch komt het overal in Nederland voor: op dorpsscholen en in achterstandswijken, in de

Lees verder »
wat we doen

Integriteit en vertrouwenspersoon

Integriteitscode Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als voedselbank hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de

Lees verder »
wat we doen

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de Stichting Voedselbank Delft, beheert de financiën en zorgt dat aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt. Het bestuur van de Stichting Voedselbank Delft bestaat uit de volgende vrijwilligers: Voorzitter: Peter Vogelaar Vicevoorzitter: Ælse Ruiter Secretaris:

Lees verder »