wat we doen

wat we doen

Beleid en jaarverslagen

Beleidsplan Volgens, de richtlijnen van ANBI, maakt onze voedselbank elk jaar een beleidsplan. Deze wordt door het bestuur vastgesteld. Ook wordt jaarlijks een jaarrekening en jaarverslag opgesteld. Deze wordt door een (externe) kascommissie gecontroleerd. Het beleidsplan van onze voedselbank kun

Lees verder »
wat we doen

Integriteit en vertrouwenspersoon

Integriteitscode Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als voedselbank hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de

Lees verder »
wat we doen

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de Stichting Voedselbank Delft, beheert de financiën en zorgt dat aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt. Het bestuur van de Stichting Voedselbank Delft bestaat uit de volgende vrijwilligers: Voorzitter: Peter Vogelaar Vicevoorzitter: Ælse Ruiter Secretaris: 

Lees verder »