Wat betekent Corona voor klanten van de voedselbank

In verband met het Corona virus heeft onze voedselbank diverse maatregelen getroffen. Alle uitdeelpunten zijn open!

De uitgifte is wel anders dan normaal, o.a. een beperkt aantal mensen tegelijk binnen, geen koffie of thee, direct na het vullen van de tassen naar buiten gaan enz.

Onze voedselbank volgt de ontwikkelingen rondom het Corona virus nauwgezet. We volgen hierbij strikt de adviezen van het RIVM. Wij hebben de nodige maatregelen genomen om de continuïteit van de voedseluitgifte te waarborgen.

Klant bij de voedselbank en heb je ziekteverschijnselen?
Heb je koorts? Of klachten aan de luchtwegen? Ben je kortademig of moet je hoesten? Heb je contact gehad met iemand die het coronavirus heeft?

Kom niet naar de voedselbank, maar bel ons. Samen kunnen jullie nagaan hoe jij deze week jouw voedsel krijgt.

Wellicht ook interessant voor jou