• Overal

Penningmeester in het bestuur van de Stichting Voedselbank Delft

 De organisatie

Voedselbank Delft (VBD) is een stichting. Ons werkgebied is Delft, Pijnacker, Nootdorp, Den Hoorn en Schipluiden. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die een bijdrage wil leveren aan de bestrijding van armoede. We doen dit door wekelijks ca. 420 voedselpakketten uit te delen aan de huishoudens die dat nodig hebben. Daarmee voorkomen we ook de verspilling van voedselproducten. Dat werk doen we met ruim 115 vrijwilligers.

Vacature

De VBD is op zoek naar een enthousiaste en daadkrachtige bestuurder. Iemand die uitkijkt naar een uitdaging, waarbij hij/zij de mogelijkheid krijgt om mede de koers te bepalen van de VBD. Iemand die bovendien bestuurlijke ervaring heeft en misschien kennis van en ervaring met de doelgroep van de VBD.

Bij gebleken geschiktheid zal zij of hij de huidige penningmeester in het voorjaar kunnen opvolgen.

Voor deze belangrijke functie vraagt VBD

 • iemand met hart voor onze doelstelling: bestrijding van armoede en voorkomen van verspilling van voedselproducten
 • kennis van en ervaring met het werken in een vrijwilligersorganisatie;
 • een aansprekende persoon met een breed netwerk;
 • iemand die kan bijdragen aan de profilering van VBD.

 

Functieprofiel

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van het meerjarenbeleid van de VBD, beheren van de bezittingen, het aansturen van de vrijwilligersorganisatie en het onderhouden van contacten met de sponsoren en andere relaties.

Het bestuur bestaat uit 6 leden. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er portefeuillehouders die ieder een specifiek beleidsterrein onder hun hoede hebben.

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.

Met het oog op de toekomst van de VBD werkt het bestuur aan een eigentijdse, maatschappelijk relevante organisatie. Inhoudelijke kwaliteitsvernieuwingen leggen de basis voor de verdere groei en profilering. Het benutten van maatschappelijke kansen en het versterken van de zichtbaarheid van de VBD organisatie op lokaal, regionaal niveau, zijn relevante aandachtspunten.

Bij het profiel van de penningmeester staat het plezier in omgaan met cijfers en zich verbonden voelen met de organisatie voorop.

De bestuursleden zijn regelmatig een of meerdere dagdelen aanwezig op de werkvloer.

 

Functie-inhoud bestuurslid

Samen met de andere bestuursleden sturing geven aan een VBD organisatie die zich als zichtbare, moderne en maatschappelijk relevante Voedselbank profileert. Verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de VBD. De penningmeester vertaalt het beleid in geld.

 

Takenpakket

 • Stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze middels het per kwartaal opstellen van een exploitatieoverzicht met vergelijkende budgetcijfers en eventuele toelichting hierop.
 • Bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen;
 • Stelt het financieel jaarverslag in concept op en maakt het dossier voor controle.
 • Vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on)mogelijkheden;
 • Draagt zorg voor alle bankbetalingen;
 • Regelt verzekeringen, fiscale- en juridische zaken;

 

Functie-eisen

 • Je bent in staat om beleidsmatig te denken en het bestuur vanuit je gedegen kennis en ervaring met financiële processen te adviseren.
 • Je hebt bestuurlijke ervaring, liefst binnen vrijwilligerswerk.
 • Je hebt ervaring met het coördineren, stimuleren, activeren van bestuurlijke activiteiten.
 • Je werkt vanuit een lokaal en regionaal relatienetwerk.
 • Je draagt bij aan de profilering van de VBD.
 • Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen.
 • Beschikbaarheid minimaal 4 tot 6 uur per week.

 

Competenties

 • Samenwerken in teamverband.
 • Beleidsmatig denken, zonder dat je belangrijke details over het hoofd ziet.
 • Organisatie- en omgevingsbewustzijn.
 • Vlotte communicatieve vaardigheden.

 

Aanbod

Een veelzijdig en uitdagend takenpakket voor een boeiende, waarde gedreven VBD. Een maatschappelijk relevante bijdrage aan de bestrijding van armoede.

Aanstelling/benoeming

Een lid van het VBD bestuur wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is twaalf jaar.

Informatie en reageren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Aad van der Harg, bestuurslid VBD, tel 06 – 20 98 91 88.

Brieven met korte motivatie en cv kun je mailen naar Aad van der Harg: vrijwilligers @voedselbankdelft.nl

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar vrijwilligers@voedselbankdelft.nl